Satsingsområder

Nå-situasjon

  • Fullført og bestått: 95,3
  • Karaktersnitt: 4.7
  • Motivasjon: 3.6
  • Vurdering for læring: 3.4
  • Trivsel: 4.4

Styrke elevenes læring, mestring og utvikling

Ønsket situasjon

Flere elever skal fullføre og bestå

Alle skal lære mer

Bedre kvalitetssikring av undervisningen og den enkelte elevs faglige progresjon

Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø